«KEGOC» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясы

Қазақ

Миссия 

Қазіргі заманғы техникалық, экономикалық, экологиялық сын-тегеуріндеріне, кәсіби қауіпсіздік және денсаулық қорғау стандарттарына сәйкес Қазақстан Республикасы БЭЖ-нің сенімді қызметі мен тиімді дамуы.

Болжам 

Біз – әлемнің үздік компаниялары деңгейіндегі сенімділік және тиімділік көрсеткіштері бар алдыңғы қатарлы Компаниямыз. 

Біз алдыңғы қатарлы технологияларды қолдана отырып, транзиттік және экспорттық артықшылықтарды іске асыру үшін жағдайлар жасап, корпоративтік әлеуметтік жауапкершілікті арттыра отырып, Ұлттық электр торабын дамыту арқылы барлық мүдделі тараптар үшін құндылықты тұрақты арттыруды көздейміз.

Миссияны, Болжамды іске асыруға стратегиялық мақсаттарды және әр мақсат үшін белгіленген міндетті іске асыру жолымен қол жеткізіледі: 

1-мақсат: Қазақстан БЭЖ-інің сенімді қызмет атқаруын қамтамасыз ету.

Міндеттер:

1. Қазақстан БЭЖ-нің жүйелік операторы қызметін сапалы орындау.

2. Қолданыстағы активтерге сапалы пайдаланушылық қызмет көрсету, жөндеу және жаңарту.

3. Жаңа электр жеткізу желілерін және қосалқы станцияларды салу арқылы ҚР ҰЭТ өткізгіштік қабілетін арттыру.

4. Бизнесті технологиялық дамыту және цифрландыру.

2-мақсат: «KEGOC» АҚ-ның тиімді қызметін қамтамасыз ету.

Міндеттер:

1. Қазақстан БЭЖ-нің жүйелік операторы қызметін сапалы орындау.

2. Қолданыстағы активтерге сапалы пайдаланушылық қызмет көрсету, жөндеу және жаңарту.

3. Жаңа электр жеткізу желілерін және қосалқы станцияларды салу арқылы ҚР ҰЭТ.

3-мақсат: Корпоративтік басқаруды жетілдіру және тұрақты дамуды басқару.

Міндеттер:

1. Еңбекті қорғауды басқару жүйесін жетілдіру.

2. Корпоративтік басқаруды жетілдіру.

3. Адами капиталды дамыту.

4. Қоршаған ортаға қамқорлық.

«KEGOC» АҚ-ның 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясы

Стратегияның негізгі ережелері (презентация)