KEGOC-тың корпоративтік құндылықтарын жоғары басшылық трансляциялайды

Қазақ