«KEGOC» АҚ Басқармасының құрамы

Қазақ

«KEGOC» АҚ Басқармасының құрамы:

«KEGOC» АҚ Басқармасының мүшелері:

  • Жазықбаев Б.М. -  Өндіріс жөніндегі басқарушы директор
  • Ботабеков А.Т. - Қаржы және есепке алу жөніндегі басқарушы директор 
  • Сафуани Т.Е. Құқықтық сүйемелдеу және тәуекелдер жөніндегі басқарушы директор 
  • Нұрмағанбетов Ж.Д. - «KEGOC» АҚ Стратегия және даму жөніндегі басқарушы директоры

 

«KEGOC» АҚ Басқармасының қызметі туралы 2018 жылғы есеп

2018 жылы «KEGOC» АҚ Басқармасының 29 отырысы өтті, ол жерде 243 мәселе қаралды, соның ішінде:

- Компания қызметін ұйымдастыру мақсатында әзірленген ішкі құжаттарға өзгерістер бекітілді және енгізілді;

- Бизнесті трансформациялау бағдарламасын іске асырудың кейбір мәселелері;

- мәмілелер жасау жөніндегі шешімдер;

- Тәуекелдер жөніндегі комитет қызметінің мәселелері;

- персоналды басқару мәселелері;

- басқалар. 

 

Алқалы шешімдерді алдын ала қарау, қабылдау және жетекшілік ететін мәселелері бойынша «KEGOC» АҚ Басқармасына ұсынымдарды дайындау мақсатында, Компанияда мынадай консультативтік-кеңесу органдары құрылды: 

Инвестициялық комитет,

Тәуекелдер жөніндегі комитет,

Бюджет комитеті,

Кадрлық даму жөніндегі комитет 

Дебиторлармен және кредиторлармен жұмыс жөніндегі комитет,

Тауарлық-материалдық қорлармен жұмыс жөніндегі комитет.