Тұрақты даму туралы есептер

Қазақ

"Жылдық есеп 2019" "«KEGOC» АҚ он бір жыл бойы (2019 жылдан бастап) жыл сайын Тұрақты даму туралы есептер жариялап келеді. «KEGOC» АҚ-ның 2019 жыл бойынша жылдық есебі біріктірілген Жылдық есеп әзірлеудің істәжірибелік практикасы болып есептеледі, яғни тұрақты даму саласындағы жұмысты қоса алғанда Компания қызметінің барлық негізгі бағыттары бойынша кешенді шолу болып табылады. Берілген Жылдық есеп «KEGOC» АҚ Корпоративтік басқару кодексіне, Қазақстан қор биржасының Листингтік талаптарына және GRI стандарттарына («Негізгі сәйкестік нұсқасы») сәйкес әзірленді."

Тұрақты даму саласындағы есеп 2018

Тұрақты даму саласындағы есеп 2017

Тұрақты даму саласындағы есеп 2016

Тұрақты даму саласындағы есеп 2015

«KEGOC» АҚ Тұрақты даму туралы есепті барлық мүдделі тараптардың біздің экономикалық, экологиялық және әлеуметтік салалардағы жұмысымыздың нәтижелері туралы толық ақпарат алуына мүмкіндігі болуы үшін жыл сайын жариялап отырады.      

Біз ашық және сындарлы сұхбат арқылы өте жақсы нәтижелерге қол жеткіземіз деген сенімдеміз.   

Есеп бойынша Сіздерден кері байланыс алуға және қойған сұрақтарыңызға жауап беруге қуаныштымыз, сұрақтарды  Arpabekova@kegoc.kz электрондық почтасына жіберуге болады.