Екінші облигациялық бағдарлама шеңберінде бірінші шығарылымдағы облигациялар бойынша бірінші купондық кезең бойынша сыйақы төлеу туралы

Қазақ

«KEGOC» АҚ 2020 жылғы 09 желтоқсан  «KEGOC» АҚ алғашқы облигациялық бағдарламасы шеңберінде (ISIN KZ2С00006658, негізгі алаң KASE, санаты «облигациялар», KEGCb3) бірінші шығарылым облигациялары бойынша бірінші купондық кезең бойынша сыйақы төленетінін хабарлайды. Төленген купондық сыйақының жалпы сомасы 533 500 000,00 (бес жүз отыз үш миллион бес жүз мың) теңге 00 тиынды, купондық кіріс – жылдық 11,0 % (он бір) пайызды құрайды.