2016 жылғы 29 сәуірге жоспарланған «KEGOC» АҚ Акционерлері жылдық жалпы жиналысы отырысының күн тәртібіндегі мәселелер бойынша материалдар