Fitch KEGOC рейтингін тұрақты болжаммен «BBB» деңгейінде растады

Қазақ

Fitch Ratings-Москва-2021 жылғы 16 ақпан: Fitch Ratings агенттігі Электр желілерін басқару жөніндегі Қазақстан компаниясының (KEGOC) шетелдік валютадағы эмитент дефолтының ұзақ мерзімді рейтингін (ЭДР) «BBB» деңгейінде растады. Болжам-тұрақты. Рейтингтік әрекеттердің толық тізімі осы түсініктеменің соңында келтірілген.

Растау мемлекет қатысатын заңды тұлғалар үшін Fitch рейтингтік критерийлеріне сәйкес Қазақстан Республикасының рейтингінен (ВВВ/тұрақты) минус бір саты тәсілін «жоғарыдан төмен» жалғастыруды көрсетеді. Бұл тәсіл KEGOC компаниясының оның түпкілікті үстем (90%) акционері, Қазақстан Республикасымен күшті байланысын көрсетеді, оның қолдауы борыштық міндеттемелер бойынша берілген кепілдіктерді де қамтиды. Біз KEGOC-тың меншікті кредит төлеу қабілетінің (SCP) кейтингін «bb+» деңгейінде бағалаймыз, ол негізінен дамып келе жатқан нормативтік-құқықтық базаны, валюталық тәуекелдердің болуын, тұрақты қаржылық профильді, электр энергиясын жеткізу саласындағы монополиялық жағдайды және қазақстандық аналогтармен салыстырғанда компанияның мөлшерін көрсетеді. 

Негізгі рейтингтік факторлар

2020 жылдың 9 айы ішінде мынадай жақсы нәтижелер бар: 2020 жылдың 9 айы ішінде KEGOC компаниясы 256 миллиард теңге көлемінде түсімді және EBITDA 80 миллиард теңге көлемінде түсімді көрсетті, бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда тиісінше 34% және 23% - ға артық, негізінен жоғарырақ тарифтер мен көлемдердің аз ғана ұлғаюы есебінен. 

2020 жылы компания 2015 жылдың соңында бекітілген ұзақ мерзімді тарифтер деңгейінде жұмыс істеді, ал 2019 жылдың нәтижелеріне 2019 жылға бастапқыда бекітілген ұзақ мерзімді тарифтердің шамамен 10-22% - ға төмендеуі жағына қайта қарау әсер етті. Біз 2020 жылы компания EBITDA-ның алдыңғы жылмен салыстырғанда 15% - ға өсуін көрсетеді деп күтеміз. 

Тарифті бекіту кейінге қалдырылды: 2020 жылы KEGOC компаниясы реттеліп көрсетілетін қызметтерге тарифтердің шекті деңгейлерін және 2021-2025 жылдардағы реттеудің келесі бес жылдық кезеңіне арналған инвестициялық бағдарламаны бекітуге өтінім берді, бірақ реттеуші өтінімді мақұлдаудан бас тартты. 2021 жылғы қаңтардан бастап компания инвестициялық шығындарды есепке алмағанда, 2020 жылғы тарифтер бойынша қызметтер көрсетеді, бұл өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 10-14% - ға төмендеуіне алып келді. 

Компания шекті тарифтер мен инвестициялық бағдарламаны бекітуге қайта өтінім берді және жаңа тарифтер бекітіліп, 2021 жылғы мамырдан бастап күшіне енеді деп күтуде. Біздің рейтингтік жағдайда біз 2021 жылы тарифтер өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда 10% -14% төмендейді және 2022-2024 жылдар аралығында жыл сайын инфляция деңгейінен сәл төмен болады деп болжаймыз. 

EBITDA деңгейінің 2021 жылы мынадай төмендеуі орын алды: біз EBITDA тарифтердің төмендеуі мен қуат нарығының әсерінен 2021 жылы шамамен 25% төмендейді деп күтеміз.  Біз 2020 жылы компания қуат нарығының операторы ретінде шамамен 2,4 млрд теңге табады және 2021-2024 жылдары орташа есеппен 5 млрд теңге көлемінде шығынға ұшырайды деп күтеміз. Бұл негізінен тұтынушыларға 2019-2020 жылдары қуат тарифтерін төмендету есебінен алынған пайданы қайтаруға байланысты. 

Сенімді кредиттік көрсеткіштер мынадай: 2021-2024 жылдар кезеңінде Fitch KEGOC біздің болжамдарымыздың негізінде операциялық қызметтен (CFO) шамамен 56 млрд.теңге мөлшерінде жақсы ақша ағынын генерациялауды жалғастырады деп күтеді. Алайда, 2021-2024 жылдары еркін ақша ағыны (FCF) шамамен 49 млрд.теңге мөлшеріндегі жыл сайынғы күрделі салымдардың болжалды орташа деңгейіне және дәл сол кезеңде дивидендтерді жыл сайын төлеудің 89% мөлшеріндегі орташа коэффициентіне байланысты теріс болуы ықтимал. Бұл қаржыландыру қажеттілігін арттырады. Біз 2021-2024 жылдары операциялардан түскен қаражатқа түзетілген жалпы леверидж (FFO) орташа алғанда шамамен 2,7 x, ал FFO бойынша пайыздық өтем орта есеппен 4,4 x болады деп күтеміз, бұл өзіміздің рейтингтік бейініміз (SCP) үшін бағдарлы мәндеріміздің шегінде. 

Валюталық тәуекелдердің төмендеуі мынадай: KEGOC валюта бағамдарының өзгеруіне ұшырауын жалғастыруда, өйткені компания борышының шамамен 41% - ы 2020 жылдың соңында шетел валютасында, негізінен АҚШ долларында және еурода көрініс тапты. KEGOC 2016 жылдың соңына қарай валюталық борыш үлесін 72% - дан айтарлықтай қысқартты, дегенмен бұл көрсеткіш Fitch рейтингілейтін Қазақстанның компанияларының ішіндегі ең ірілерінің бірі болып қала береді. Компания ақша қаражатының бір бөлігін және АҚШ долларындағы депозиттерді сақтауды қоспағанда, хеджирлеудің қандай да бір механизмдерін пайдаланбайды (2020 жылдың аяғында шамамен 48%). 

2020 жылы KEGOC 80 млрд теңгеге облигациялық бағдарламаны тіркеді және 2020 жылғы мамырда 9,7 млрд теңгеге және 2021 жылғы қаңтарда 8,6 млрд теңгеге орналастыруды жүзеге асырды. Компания жергілікті нарыққа жақсы қол жеткізе алады және жергілікті валютада жаңа қарыз қаражатын тартуды жоспарлап отыр. ЕҚДБ мен ХҚДБ-дан валюталық кредиттерді біртіндеп өтеумен бірге, бұл валюталық тәуекелдерді одан әрі төмендетеді

Өзінің кредит төлеу қабілеттілігінің рейтингі (SCP)' bb+': SCP деңгейі қазақстандық аналогтармен салыстырғанда KEGOC-тың монополиялық жағдайынан, мықты қаржылық жағдайынан және үлкен мөлшерінен ұтады. Бұл ретте рейтингтің жақсаруы компанияның валюталық тәуекелдерінің ықпалымен, өзгеріп отыратын нормативтік-құқықтық базасымен және компания жұмыс істейтін салыстырмалы түрде әлсіз операциялық ортасымен шектеледі. Меншікті несиелік рейтинг (SCP) үлкен салымдар мен дивидендтерді ескереді, бұл теріс ақша ағынына (FCF) әкелуі мүмкін. Ағымдағы нормативтік базаны және операциялық ортаны ескере отырып, біз SCP-ді жақсарту мүмкіндіктері шектеулі деп есептейміз. 

Мемлекетпен күшті байланыстар: біз ағымдағы жағдайды, иелену мен бақылауды мықты деп бағалаймыз, өйткені Қазақстан Үкіметі түпкілікті басым акционер болып табылады және Компанияның стратегиясы мен күрделі шығындарын директорлар кеңесі арқылы бекітеді. Біз сонымен қатар Қазақстан мемлекеті тарапынан қолдауды күшті деп санаймыз, себебі ол KEGOC борышының 2020 жылдың соңына қарай 27% (2019 жылдың соңына қарай 30%) кепілдігін қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, KEGOC бұрын күрделі қаржы салымдарын қаржыландыру үшін капитал құйылуын алып отырды және Ұлттық зейнетақы қоры жергілікті валютадағы KEGOC облигацияларына ірі инвестор болып табылады. 

Қолдау көрсетуге ынталандыру: біз теориялық дефолттың әлеуметтік-саяси әсерін күшті деп бағалаймыз, өйткені KEGOC ірі жұмыс беруші және табиғи монополия болып табылады. Ол сондай-ақ дамуға бағытталған күрделі қаржы салымдары бойынша елеулі жоспарлары бар елдің ірі энергетикалық инфрақұрылымын басқарады. KEGOC жанама түрде мемлекетпен және даму банктерінің қарыздары есебінен қаржыландырылады, алайда мемлекетпен кросс-дефолт жағдайында резервтер жоқ. Сондықтан біз компанияның теориялық дефолтының мемлекеттік немесе басқа да мемлекеттік субъектілерге қаржылық салдарын қалыпты деп санаймыз. 

Қысқаша негіздеме 

KEGOC қызметінің бейіні «Россети Московский регион» (Bb + / тұрақты) Жария акционерлік қоғамының, Москва және Москва облысындағы негізгі таратушы электр желілік компанияның қызмет бейініне ұқсас. Бұл ресейлік электр энергиясын жеткізу операторы «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» ЖАҚ-ға қарағанда соңғысының қызмет ауқымының үлкендігіне және қызмет көрсету көлемінің тәуекелге аз ұшырауына байланысты, әлсіз (FedGrid, BBB / Stable). KEGOC БЭЖ ФЖК-ға қарағанда анағұрлым жоғары реттеушілік тәуекелдерге бейім. KEGOC қаржылық профилі БЭЖ ФЖК қаржылық профиліне ұқсас және «Россети Московский регион» қаржылық профиліне қарағанда күшті. 

KEGOC, ФЖК және «Россети Московский регион» біздің GRE (мемлекет қатысатын компаниялар) критерийлері бойынша бағаланады. KEGOC-тың «bb +» SCP бар және егемендіктен бір саты төмен рейтингке ие. ФЖК рейтингі SCP («bbb-«) деңгейінен Ресейдің тәуелсіз рейтингі деңгейіне дейін бір сатыға көтеруді қамтиды. «Россети Московский регион» рейтингі (SCP «bb» деңгейінде) төменнен жоғарыға қарай плюс бір саты әдіснамасы бойынша бағаланады. 

Аналог компаниялардың кеңірек тобына румындық Electrica SA тарату желісінің операторы (BBB / теріс) кіреді, ол болжамды нормативтік-құқықтық базаның және саяси араласудың төмен қаупінің арқасында жеңіске жетеді. Бұл ретте оның рейтингі берілумен салыстырғанда бөлу бойынша неғұрлым тәуекелді операциялармен ішінара өтеледі. Electrica қаржылық бейіні KEGOC-қа қарағанда күшті. REN - Redes Energeticas Nacionais, SGPS, SA (BBB /теріс), Red Electrica Corporacion SA (A- / тұрақты) және Terna SpA (BBB+ / Тұрақты) басқа аналог компаниялар болып табылады, олар тиісінше Португалияда, Испанияда және Италияда электр энергиясын жеткізу операторлары болып табылады. Олардың SCP-лері жоғары левереджге қарамастан, болжамды және ашық реттеу және жұмыс ортасы арқылы жоғары. 

Негізгі жорамалдар

Біздің рейтингтік сценарийімізде эмитент үшін пайдаланылған Fitch негізгі жорамалдары 

- 2020 жылы Қазақстанның ЖІӨ - нің 2,8% - ға төмендеуі және кейіннен 3,8-4,1% - ға өсуі; тұтыну бағаларының индексі-2020-2024 жылдары шамамен 6,0% -7,5%.

- жеткізу, диспетчерлеу және тарату көлемінің 2020 жылы шамамен 2% -5% - ға және одан әрі жыл сайын шамамен 1,6% - ға өсуі;

- басшылықтың болжалдарына сәйкес 2021 жылы жеткізу, диспетчерлеу және теңгерімдеу тарифтерінің орташа есеппен 12% - ға төмендеуі, содан кейін 2022-2024 жылдар ішінде орташа есеппен 4% - ға өсуі.;

- 2020-2024 жылдар кезеңінде жылына орта есеппен 47 млрд .теңге күрделі қаржы  салу.;

- дивидендтерді төлеу коэффициенті-2021-2024 жылдары орта есеппен 89%.

БОЛАШАҚТА РЕЙТИНГТЕРГЕ ӘСЕР ЕТУІ МҮМКІН ФАКТОРЛАР

Жеке немесе ұжымдық түрде оң рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін оқиғалар: 

- Тәуелсіз рейтингке оң рейтингтік әрекет 

- Құқықтық байланыстардың едәуір нығаюы, мысалы, егер кепілдендірілген борыштың үлесі 75% - дан асатын болса, бұл біздің ойымызша екіталай.  

- Жеке немесе ұжымдық түрде теріс рейтингтік әрекетке әкелуі мүмкін оқиғалар: 

- Тәуелсіз рейтингке теріс рейтингтік әсер

- Мемлекетпен байланыстардың әлсіреуі 

Егер мемлекет компанияның өзінің кредит қабілеттілігінің (SCP) нашарлауына жол берсе, мысалы, жеткілікті қаржыландырусыз немесе тарифтерді төмендету жағына қайта қарай отырып, капитал салымдары бағдарламасының ұлғаюы есебінен, бұл FFO-ға түзетілген левериджге 4x-тен тұрақты жоғары және FFO қаражатымен пайыздарды тұрақты 4x-тен төмен жабуға әкеп соқтырса, мұндай оқиға рейтингте міндетті емес, дербес кредит қабілеттілігіне (SCP) теріс әсер етуі мүмкін.

2020 жылғы 21 тамыздағы KEGOC түпкілікті бас құрылымы Қазақстанның егемен рейтингтік әрекеті бойынша Fitch өзінің түсініктемесінде болашақта елдің рейтингтеріне әсер етуі мүмкін мынадай факторларды көрсетті: 

Жеке немесе ұжымдық түрде оң әрекеттерге әкелуі мүмкін негізгі факторлар: 

- Құрылымдық: саясаттың болжамдылығы мен тиімділігін одан әрі арттыру үшін экономикалық саясат негіздері мен институционалдық әлеуетті нығайту;

- Макро: экономика мен мемлекеттік қаржының шикізат тауарларына бағаның өсуіне тұрақтылығын арттыру, мысалы, экономикалық диверсификация және бюджеттік және сыртқы резервтерді одан әрі құру есебінен.

Жеке немесе ұжымдық түрде теріс рейтингтік әрекетке / рейтингтің төмендеуіне әкелетін негізгі факторлар: 

- Мемлекеттік қаржы: шоғырландырылған фискалдық тапшылықты азайту үшін күтілгеннен айтарлықтай немесе тезірек қабілетсіздік.

- Макро: ақша-кредит саясатына деген сенімге немесе сыртқы күйзелістерге жауап ретінде валюта бағамының икемділігіне деген сенімге нұқсан келтіретін саясат. 

- Мемлекеттік қаржы: мемлекеттік сектор балансында банк секторы мен мемлекеттік кәсіпорындар тарапынан елеулі күтпеген міндеттемелердің пайда болуы.

Рейтингтің ең жақсы / нашар сценарийі 

Халықаралық шкала бойынша қаржылық емес корпоративтік эмитенттердің кредиттік рейтингтері рейтингтің үш жылдық көкжиегінде үш сатыға ең жақсы сценарий кезінде рейтингті жоғарылату сценарийіне ие (рейтингтер ауысуының оң бағыттағы 99-шы перцентилі ретінде белгіленді); және үш жыл ішінде рейтингті төмендетудің ең нашар сценарийі (рейтингті теріс бағытта ауыстырудың 99-шы бұрышы ретінде анықталады). Барлық рейтинг санаттары үшін ең жақсы және нашар сценарийлер үшін несиелік рейтингтердің толық ауқымы «AAA» - дан «D» - ге дейін өзгереді. Ең жақсы және нашар сценарийлер үшін несиелік рейтингтер тарихи нәтижелерге негізделген. Белгілі бір сектор үшін ең жақсы және нашар сценарийлер бойынша несиелік рейтингтерді анықтау үшін қолданылатын әдіснама туралы қосымша ақпарат https://wwwzfitchratings.com/site/re/10111579 сілтемесі бойынша қол жетімді.

Борыштың өтімділігі және құрылымы

Жеткілікті өтімділік: 2020 жылдың 3-тоқсанының соңында пайдалануға қолжетімді KEGOC-тың шамамен 69 млрд.теңге мөлшеріндегі ақша қаражаты мен депозиттері (Fitch есептері бойынша) 15 млрд. теңге мөлшеріндегі қысқа мерзімді берешекті және болжалды еркін ақша ағынын өтеу үшін жеткілікті болды. Ақша қаражаты мен депозиттер негізінен жергілікті банктерде сақталады, атап айтқанда: «Халық банкі» АҚ-да (BB + /тұрақты), АО «АТФ Банк» (B- / Rating Watch позитивті), «ForteBank» (B / тұрақты) АҚ және «Банк Центр Кредит» акционерлік қоғамында. Сонымен қатар, KEGOC Қазақстан Ұлттық Банкінің ноталарына 26 млрд теңге салды. Біз Компанияның ағымдағы қызметті жүргізу үшін өтімділікке қол жеткізуі жеткілікті деп санаймыз, алайда қазақстандық банктердегі барлық ақша қаражаттарына толық қол жеткізу шектелген болуы мүмкін. 

Қаржылық түзетулердің түйіндемесі

Негізгі құралдардың құнсыздануын қалпына келтіру және EBITDA-дан қорлардың құнсыздануына резерв алынып тасталды. 

РЕЙТИНГТІҢ НЕГІЗГІ КӨЗДЕРІНЕ ҚАТЫСТЫ АНЫҚТАМАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР

Талдауда пайдаланылған негізгі ақпарат көздері Қолданылатын өлшемдерде сипатталған.

Басқа рейтингтермен несиелік байланысы бар жария рейтингтер

KEGOC мемлекет қатысатын заңды тұлғалар үшін Fitch Рейтингтік критерийлеріне сәйкес Қазақстан Республикасының рейтингінен (ВВВ/тұрақты) минус бір сатыны «жоғарыдан төмен» тәсіл базасында бағаланады.

Экологиялық, әлеуметтік және басқару факторлары (ESG)

Егер осы бөлімде басқаша көрсетілмесе, ESG несие қабілеттілігінің ең жоғары деңгейі «3» деңгейіне сәйкес келеді. ESG рейтингтері кредиттік-бейтарап болып табылады немесе кәсіпорынға(-дарға) осы факторлардың сипатын қараған кезде де, сонымен қатар оларды кәсіпорынды (- дарды) қалай басқаратынын қараған кезде де ең аз кредиттік әсер етеді. Fitch ESG рейтингтерінің өзектілігі туралы қосымша ақпарат www.fitchratings.com/esg сілтемесі бойынша қол жетімді.

fitch ratings талдаушылар

Оксана Згуральская

Директор

Бас рейтингтік талдаушы +7 495 956 7099

Fitch Ratings CIS Ltd Light House Бизнес-орталығы, 6-қабат, Валовая көшесі, 26, Москва, 115054

Дмитрий Доронин, CFA

Директордың орынбасары

Екініш рейтингтік талдаушы +7 495 956 9984

Антонио Тотаро (Antonio Totaro)

Аға директор

Комитет төрағасы +39 02 879087 297

БАҚ үшін байланыс телефондары

Адриан Симпсон (Adrian Simpson)

Лондон

+44 20 3530 1010

adrian.simpson@thefitchgroup.com